Meranie PM prachových častíc senzorom SDS011

Merac kvality ovzdusia

Prachové častice v ovzduší sú tak malé, že ich nemôžeme vidieť, ale môžeme ich zmerať a zobraziť na mape.

Existuje na to už hotová a výborná web stránka https://www.meria.me/ podľa ktorej som aj ja postupoval. Samotné zostavenie a naprogramovanie je veľmi jednoduché a rýchle.

Skladá sa z týchto častí:
• SDS011 – Senzor PM2.5 a PM10 častíc
• BME280 – Senzor teploty, vlhkosti a tlaku
• ESP8266 – Wifi microchip

Moje výsledky: