Tri druhy lásky:

“ Láska ak “
Prvý typ lásky je pre mnoho ľudí jediný, aký vôbec poznajú. Nazývam túto lásku „láska ak“. Túto lásku môžeme prijímať alebo dávať, ak sú splnené určité požiadavky. Musíš niečo urobiť, aby si si takúto lásku zaslúžil.
„Ak budeš dobré dieťatko, ocinko ťa bude mať rád.“
„Ak uspokojíš moje očakávania ako milenec…“
„ak vyhovieš mojim predstavám…“
„Ak sa so mnou vyspíš…“ – budem ťa mať rád. Rodičia často učia svoje deti tomuto druhu lásky, keď im hovoria:
„Ak budeš mať dobré vysvedčenie…,
ak sa budeš priateliť s tými a tými deťmi…,
ak sa budeš obliekať a správať tak a tak…, budeme ťa mať radi. „
V tomto prípade je láska ponúkaná výmenou za niečo, čo si druhá strana praje. Motivácia takejto lásky je v podstate sebecká. Jej účelom je získať niečo výmenou za lásku. Láska „ak“ je ako lákadlo na povrázku, ktoré môže kedykoľvek zmiznúť. Ak sú splnené podmienky, všetko je v poriadku. Akonáhle sa začneš zdráhať – nevyhovieš požiadavkám na sex, nechceš súhlasiť s tým či oným – láska tam zrazu nieje. Je to poľutovaniahodné, že láska, ktorá si kladie podmienky, takmer vždy sama seba zničí, pretože skôr alebo neskôr jeden z partnerov nebude stačiť plniť požiadavky druhého. Mnoho manželstiev sa rozpadá, pretože boli založené na tomto type lásky. Manžel alebo manželka zistí, že je zamilovaná nie do svojho skutočného partnera, ale do vysnívanej, neskutočnej, zromantizovanej predstavy. Keď časom zistí, aký partner v skutočnosti je, alebo nie sú splnené očakávania, „láska ak“ sa často obráti v hnev, a ostatní ľudia sa možno nikdy nedozvedia prečo.

“ Láska pretože “
Druhým typom lásky (a myslím, že na základe tohto typu lásky sa vydáva a žení najviac ľudí) je láska, ktorú nazývam „láska pretože“. Touto láskou je človek milovaný pre niečo, čím je, čo má alebo robí. Inými slovami, táto láska vzniká na základe určitých hodnôt alebo kvalít partnera. Táto láska vlastne hovorí: „Milujem ťa, pretože si pekná.“ „Milujem ťa, pretože si bohatý.“ „Milujem ťa, pretože mi poskytuješ bezpečie. „Milujem ťa, pretože si iný ako všetci ostatní, pretože si obľúbený alebo slávny“ a pod.
Možno poznáte nejakú ženu, ktorá miluje určitého muža, pretože je to výborný športovec. Na niekoho iného ako na absolútnu jedničku by sa ani nepozrela. Je zamilovaná nie do neho, ale do jeho postavenia a popularity. Častokrát mi ľudia hovoria: „Táto – láska pretože – sa mi celkom páči.
Chcem byť milovaný pre to, čo som, pre konkrétne kvality a hodnoty, ktoré mám. Čo je na tom zlé ? „Možno, že nič. Každý z nás chce byť milovaný pre niečo vo svojom živote. Určite je lepšie dať prednosť tejto láske pred „láskou ak“. „Lásku ak“ si musíme zaslúžiť, a to veľakrát vyžaduje veľa úsilia. Ak nás niekto miluje pre to, čo sme, je to pre nás oveľa pohodlnejšie. Vieme, že niečo v nás alebo na nás je hodné lásky. Ak však žijeme v takomto vzťahu, čoskoro na tom nebudeme lepšie než tí, ktorí si musia svoju „lásku ak“ zaslúžiť. A to nie je príliš pevný základ pre manželstvo, ani pre akýkoľvek iný trvalý vzťah. Predstavme si napríklad problém konkurencie. Čo sa stane, ak sa objaví niekto, kto vykazuje žiadané kvality vo väčšej miere ? Predstav si, že si moja žena a tvoja krása je dôvodom, prečo ťa tvoj muž má rád. Čo sa stane, keď sa „na scéne“ objaví krajšia žena? Ak je láska tvojej priateľky alebo manželky založená na tvojom plate alebo na tom, čo je za to možno kúpiť, čo sa stane, keď stratíš prácu alebo nebudeš schopný z nejakých dôvodov zarábať toľko ako predtým ? Alebo čo sa stane, keď sa objaví niekto, kto má viac peňazí alebo lepšie schopnosti ich zarábať ? Vyradí ťa taká konkurencia? Ohrozí tvoj vzťah ? Ak áno, je to typický príklad „lásky pretože“. S týmto druhom lásky sa spájajú ešte ďalšie problémy. Je zistené a platí to pre väčšinu z nás, že každého z nás tvoria vlastne dvaja ľudia. Po prvé je to tá podoba, ktorú ukazujeme svetu – taký, s akým sa stretáva verejnosť. A potom existuje tá naša druhá stránka, osobnosť, ktorú naozaj pozná len veľmi málo ľudí, pokiaľ ju vôbec niekto pozná.

Zo svojich poradenských pohovorov s ľuďmi, ktorí prežívajú „lásku pretože“, som zistil, že buď jeden alebo obaja partneri sa naozaj boja, aby ten druhý nepoznal aký tam hlboko vnútri v skutočnosti sú. Veľmi sa obávajú, že ak ich partner spozná pravdu, budú menej prijímaní, menej milovaní alebo možno úplne odmietnutý. Pred časom som na túto tému hovoril so skupinou študentov. Jedna zo študentiek sa zrazu rozplakala.
Bývala krásna a bola zasnúbená. Po automobilovej nehode však zostala jej ľavá tvár škaredo zjazvená. Veľmi jej pomohla plastická operácia, ale jej vzťah nebol nič než „láskou pretože“. Jej srdce naplnila neistota a strach, nakoniec sa jej známosť „zrútila“. Bol to klasický príklad „lásky pretože“. Tá vlastne hovorí: „Milujem ťa, chcem ťa, pretože…“ Mnohé lásky, ktoré sme v živote poznali, sú láskami tohto typu. Tento druh lásky v nás vždy vyvolá pochybnosti, ako dlho vydrží.

“ Milujem ťa a bodka “

Našťastie však existuje ešte iný druh lásky, láska žiarivá a krásna. Prial by som každému, aby ju prežil. Je to láska bez podmienok. Táto láska vlastne hovori : „Milujem ťa, nehľadiac na to , aký možno v jadre si. Budem ťa milovať, nech sa s tebou stane čokoľvek. Nemôžeš urobiť nič, čo by ohrozilo moju lásku. Milujem ťa a bodka.“ Láska „milujem ťa a bodka“ nie je slepá. K tomu má ďaleko. Táto láska môže svoj ​​objekt poznať veľmi dobre. Pozná jeho nedostatky a chyby. Úplne bezo zvyšku ho prijíma, bez toho, aby za to čokoľvek požadovala. Túto lásku si nie je možné nijako zaslúžiť. Nemôžete urobiť nič, aby bola väčšia. Nemôžete ju ničím odvrátiť. Nie je na nič viazaná. Od „lásky pretože“ sa líši tým, že nevzniká na základe nejakej príťažlivej kvality milovanej osoby. Touto láskou môžeme milovať aj úplne bezvýznamné osoby tak, ako by mali nekonečnú hodnotu. Túto lásku sú schopní prežívať len úplní a zrelí jedinci, ktorí nepotrebujú zo životných vzťahov stále len brať, aby zaplnili prázdne miesta vo svojej vlastnej osobnosti. Zrelej osobnosti nič nebráni v tom, aby do vzťahu dávala, bez toho, aby za to niečo požadovala. Možno si to ani neuvedomuješ, ale táto láska je pre nás dôležitejšia než čokoľvek iného. Pokiaľ práve teraz neprežívaš takú lásku , pravdepodobne dúfaš, že raz ju prežiješ, alebo sa rád vraciaš k dobre stráženej spomienke na dobu, kedy si takúto lásku zakúsil. Život bez vzťahu, ktorý takúto lásku aspoň pripomína, vedie v konečnom dôsledku k beznádeji. Láska „milujem ťa a bodka“ je vzťah, do ktorého investujeme. Táto láska sa nemôže dočkať, až bude môcť niečo dať. Ostatné dva druhy lásky sa nemôžu dočkať, až niečo získajú. „Milujem ťa a bodka“ znamená „dávam“, dobrovoľne dávam seba samého. A v tomto vzťahu nie je miesto pre obavy, neistotu, nátlak, závisť alebo žiarlivosť. Veľa chalanov namietne : “ Keby som mal svoje dievča rád bez ohľadu na to, ako vyzerá a čo robí, nebude sa zanedbávať ?
A vieš, že nie ? Taká láska je láska, v ktorej dávame. Je to vlastne Božia láska pôsobiaca v človeku. Je tak prívetivá, krásna a tak neodolateľná, že dokáže z druhého „vytiahnuť“ to najlepšie. Vyvoláva v tom druhom tvorivé zmeny. Tieto zmeny nevyžaduje, sú jednoducho prirodzenou reakciou na bezpodmienečnú lásku. Moja manželka ma takto miluje, pred ňou nemusím nič hrať. Jej bezpodmienečná reakcia vo mne vyvoláva prirodzenú túžbu byť taký, aký by som podľa nej mal byť. Nie, že by som taký byť musel, ale ja taký byť chcem. Je to prirodzená reakcia na lásku „milujem ťa a bodka“, ktorou ma miluje. Ktorú z troch menovaných druhov lásky si vyberieš? Veľmi málo ľudí si zámerne vyberá „lásku ak“. Tá si vyžaduje nepretržité a nekonečné úsilie. Zostávajú ďalšie dva typy lásky. Je prekvapujúce, že veľa ľudí volí „lásku pretože“. Možno, že byť milovaný týmto spôsobom je lichotivějšie. Byť milovaný pre to, čo som alebo čo mám, je uspokojujúce. Podporuje to vaše sebavedomie. Je to však krehká stavba, ktorá nakoniec ničí sama seba.

Tajomstvo skutočnej lásky je v treťom type lásky – „milujem ťa a bodka“. Nie je príliš bežný, pretože jediným trvalým zdrojom tejto lásky je sám Boh. Žiadny človek nemôže dôkladne milovať touto láskou, bez toho, aby v ňom neprebýval Boží Duch a neviedol ho. A Boh nezištne vkladá túto lásku do srdca každého človeka, ktorý je ochotný priznať, že o to stojí a že potrebuje Božiu pomoc, aby dokázal takú lásku prejaviť. Prečo je táto láska taká vzácna? Prečo je takým tajomstvom? Pretože sa neznáša s ľudskou pýchou. Neradi priznávame, že nedokážeme byť vlastnou silou a vôľou tým, čím chceme. Najradšej by sme zabudli na túto lásku „milujem ťa a bodka“, pretože vyžaduje disciplínu a sebaovládanie. Vyžaduje, aby sme brali svoje emócie a telesné túžby tak, aby nám slúžili, a nie tak, aby sme my slúžili im.

Zdroj: Úryvok z knihy „Lásku dát, lásku brát“ – Josh McDowell a Paul Lewis