Výpočet priemeru vodiča od prúdového (A) zaťaženia:

Meranie priemeru vodica

Tabuľka platí len pre Skupina 1(A): Jeden alebo viac jednožilových káblov uložených v trubkách.

Prúdové zaťaženie do:Prierez jadra vodiča:Prepočet na priemer:
1,5 A0,14 mm²0,422 mm
3 A0,25 mm²0,564 mm
4,5 A0,34 mm²0,657 mm
7 A0,5 mm²0,797 mm
9 A0,75 mm²0,977 mm
11 A1 mm²1,13 mm
15 A1,5 mm²1,38 mm
20 A2,5 mm²1,78 mm
25 A4 mm²2,26 mm
30 A6 mm²2,76 mm
45 A10 mm²3,57 mm
61 A16 mm²4,51 mm
83 A25 mm²5,64 mm
103 A35 mm²6,67 mm
132 A50 mm²7,98 mm
165 A70 mm²9,44 mm
197 A90 mm²11 mm
↑ Odmeráš pos. meradlom ↑

Ďalšie neuvádzané skupiny:
Skupina 2(B): Viacžilové, tienené, flexibilné, ploché káble.
Skupina 3(C): Jednožilové nechránené káble, uložené vedľa seba vo vzdialenosti rovnajúcej se minimálně ø(priemeru) káblu.
Skupina 4(D): Viacžilové káble v trubkách, ktoré sú v priamom kontakte s pôdov.
Skupina 5(E): Viacžilové káble na vzduchu, na perforovaných lavičkách, konzolách apod.
Skupina 6(F): Jednožilové vzájomňe sa dotýkajúce káble na vzduchu, na perforovaných lavičkách, konzolách apod.
Skupina 7(G): Jednožilové od seba na priemer káblov vzdialené káble na vzduchu, na perforovaných lavičkách, konzolách apod.

Zdroj: http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_proud_zat.php