Zobrazenie ikon pracovnej plochy vo Windows 10

Ikony pracovnej plochy môžu byť skryté. Ak ich chcete zobraziť, kliknite pravým tlačidlom myši na pracovnú plochu, vyberte možnosť Zobraziť a potom vyberte položku Zobraziť ikony pracovnej plochy. Pridanie ikon pracovnej plochy, ako sú napríklad Tento počítač, Kôš a iné:

  1. Vyberte tlačidlo Štarta potom vyberte položky Nastavenia / Prispôsobenie / Motívy.

  2. V časti Motívy / Súvisiace nastavenia vyberte položku Nastavenia ikon pracovnej plochy.

  3. Vyberte ikony, ktoré chcete mať na pracovnej ploche, a potom vyberte položky Použiť OK.