Deň: 11. októbra 2020

Merac kvality ovzdusia
Meranie kvality ovzdušia a zároveň učenie sa práce s Arduino a jeho senzormi a možnosťami. • SDS011 - Senzor PM2.5 a PM10 častíc • BME280 - Senzor teploty, vlhkosti a tlaku • ESP8266 - Nodemcu Arduino Wifi