LARAVEL

Programové rozhranie LARAVEL, pre tvorbu web stránok, možno nainštalovať na všetky známe platformy operačných systémov. Testoval som jeho funkčnosť zatiaľ len na Windows 10 a Linux. Najlepšie je samozrejme dodržiavať pokyny a postup odporúčaný samotnými tvorcami: https://laravel.com/docs/8.x a samozrejme najnovšiu verziu.

Kontrola verzie

Inštalácia na Windows 10

Optimálny odporúčaný postup:

 1. Nainštalujeme Linux rozšírenie WSL pre Windows 10 – https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/install
  toto možno vykonať len jednoduchým spustením programu PowerShell (Windows10 ho už obsahu) a zadaním príkazu
  wsl –install -d Ubuntu

 2. V prípade že chceme verziu Ubuntu. Pre zobrazenie dostupných verzií stačí zadať
  wsl –list –online
  Po automatickom spustení konzoly Ubuntu si vytvoríme naše nové meno a heslo.
  Teraz možno spustiť ubuntu konzolu cez konzolu (cmd) vo windowse a zadať
  Laravel start
  Pre Ubuntu a Debian ešte nakoniec vykonáme stiahnutie najnovších aktualizácii
  sudo apt update && sudo apt upgrade

  Tip: Ak sa ti nebudú dať niektoré príkazy skopírovať teda vložiť klasicky cez CTRL + V tak len v konzole stlač pravým tlačidlom myši niekam na voľnú plochu.

  Ďalšie informácie k tomu tu: https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/setup/environment
 3. Môžeme vyskúšať zadať nasledovný príkaz:
  curl -s https://laravel.build/example-app | bash
  …avšak s veľkou pravdepodobnosťou dostaneme odpoveď „Docker is not running.
 4. Stiahneme si program Docker Deskop odporúča sa ale verzia WSL pre Docker Desktop https://docs.docker.com/desktop/windows/wsl/ a zároveň si v ňom vytvoríme nový účet.
  (Poznámka: Docker je zadarmo iba na nekomerčné používanie s nutnosťou vytvorenia vlastného účtu. V inakšom prípade je potrebná platená licencia.) Ja som si pre lepšiu znalosť vyskúšal prejsť aj úvodný tutoriál s vytvorením vlastného testovacieho funkčného kontajnera. Spustíme si náš príkazový riadok Windowsu a postupne zadávame:
  wsl.exe -l -v
  wsl.exe –set-version Ubuntu 2
  wsl.exe –set-default-version 2
  wsl –set-default Ubuntu

 5. Nakoniec spustíme Ubuntu cmd príkazový riadok a zadáme príkaz pre vytvorenie nášho nového LARAVEL testovacieho projektu:
  curl -s https://laravel.build/example-app | bash
  po stiahnutí a skopírovaní všetkých potrebných súborov do projektu nám na konci výpisu navrhne príkaz:
  cd example-app && ./vendor/bin/sail up
  a tak ho aj použijeme.
 6. Ak všetko prebehne korektne a správne sa nainštaluje a spustí potom si môžeme náš web spustiť v internetovom prehliadači len zadaním adresy Localhost.
  http://localhost/
  kde by sme mali vidieť niečo nasledovné:
Prvotné spustenie Laravel projektu (lokálne)

Inštalácia na Linux Ubuntu

Toto je už o niečo zložitejšie a je nutná znalosť aspoň základné príkazy a prácu s Linux operačným systémom.

Ako najrýchlejší a najjednoduchší spôsob inštalácie som zvolil: Inštalácia cez Composer

 1. Vykonáme aktualizáciu systému
  Je dosť možné že sa spustí aj inštalácia ďalších odporúčaných balíkov pre Ubuntu ( cca 500MB). 
  Pri tejto aj ďalších inštaláciách bude treba zadať aj heslo systému alebo potvrdiť otázku kde sa všade väčšinou odpovedá „Y“ = Yes = Áno a potvrdiť.
sudo apt update

príkaz sudo – (SuperUser DO) slúži na spúšťanie programov s administrátorskými právami ( podobne ako „Run as administrator“ vo Windowse)

2. Inštalácia web servera Apache.

sudo apt install apache2

a ešte ho aktivujeme

systemctl status apache2

skontrolujeme si či sa všetko správne nainštalovalo a zároveň aj aká verzia len jednoduchým zadaním „localhost“ v ľubovoľnom internetovom prehliadači

3. Inštalácia PHP

sudo apt install php libapache2-mod-php php–common php-xml php-gd php-opcache php-cli php-mbstring php-tokenizer php-json php-bcmath php-curl php-mysql php-zip unzip

a znova si skontrolujeme nami práve nainštalovanú verziu php cez nasledovný príkaz:

php --version
 • Vypneme funkciu cgi.fix (Common Gateway Interface – umožňuje web serverom spúšťať externý program) ktorá beží na Apache2 web serveri. Najprv ale prejdeme/vstúpime do konkrétneho priečinka
cd /etc/php/7.4/apache2

Príkazom ls si zobrazíme zoznam súborov konkrétneho priečinka v ktorom sa nachádzame. Vo výpise by sme mali vidieť už aj php.ini do ktorého vojdeme s pomocou textového editora „nano„. Spustenie textového editora

sudo nano php.ini

po otvorení súboru klávesovou skratkou CTRL + W spustíme funkciu hľadať v dokumente a zadáme cgi.fix
odkomentujeme príslušný riadok (odstránime „;“ na začiatku riadku) a nastavíme nasledovne
cgi.fix_pathinfo=0


Čo je CGI a kde sa používa.

• Web server ktorý podporuje túto CGI funkciu možno nakonfigurovať tak, aby interpretoval adresu URL, ktorá slúži ako odkaz na skript CGI.
• Bežne sa používa ale metóda cgi-bin/ adresára kde sa nachádzajú a len tu všetky spustiteľné súbory CGI a nenachádzajú sa kvôli bezpečnosti už nikde inde.
• Používa sa ale aj metóda prípony .cgi kde webový server považuje všetky takéto súbory ako spustiteľné skripty. Toto je síce pohodlné a vyžadované mnohými predbalenými skriptami ale server otvára pre útok ak vzdialený používateľ môže nahrať takýto spustiteľný kód so správnou príponou. 

V prípade HTTP PUT alebo POST sú dáta zadané používateľom poskytnuté cez štandardný vstup. Web server vytvorí podmnožinu premenných prostredia, ktoré mu boli odovzdané a pridá podrobnosti týkajúce sa prostredia HTTP. 

CGI sa používa ako používateľský agent. Napr. transformuje aktualizovaný kód HTML na zdrojový kód stránky a uloží ho. Používa pri tom textarea alebo iný vstupný ovládací prvok úprav. 


 • Prejdeme do domáceho ( home directory ) priečinka pomocou príkazu cd ~
cd ~ 
 • Reštartujeme Apache WEB server
systemctl restart apache2

Bude potrebné zadať aj systémové heslo. A znova skontrolujeme cez bežný internetový prehliadač a zadaním „localhost“ či nám web server naďalej beží.

 • Nainštalujeme Composer (manažér závislostí) pre PHP. 
  Najprv si skontrolujeme na oficiálnej web stránke https://getcomposer.org najnovšiu verziu a prejdeme do časti Download. Postupujeme podľa príkazov priamo z web stránky Composer odkiaľ ich postupne kopírujeme (cez pravé tlačidlo myši paste je ich možné vkladať do príkazového riadka):
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') === '906a84df04cea2aa72f40b5f787e49f22d4c2f19492ac310e8cba5b96ac8b64115ac402c8cd292b8a03482574915d1a8') { echo 'Installer verified'; } else { echo 'Installer corrupt'; unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"
php composer-setup.php
php -r "unlink('composer-setup.php');"

Aby bolo možné Composer volať z ľubovoľného adresára použijeme aj príkaz Global install

sudo mv skladateľ.phar /usr/local/bin/composer

Nakoniec ešte zadáme ešte príkaz Composer a pre-skrolovaním nahor v dokumente skontrolujeme verziu:

composer
 • Inštalácia samotného LARAVEL pomocou Composera.
  Prejdeme na web https://laravel.com/docs/ kde nájdeme a prejdeme na návod #Installation Via Composer a v ňom časť # The Laravel Installer a postupne zadávame (kopírujeme) príkazy:
9.  composer global require laravel/installer
10.laravel new example-app
11.cd example-app
php artisan serve
 1. Nastavenie PATH pre jednoduché spúšťanie.

Narábanie s $PATH je užitočné aj pre ďalšie práce na ktoromkoľvek Linux operačnom systéme.

najprv si samotnú cestu zobrazíme

echo $PATH

a potom postupne zadávame nasledovné príkazy pre zaradenie cesty do súboru pri spustení nášho shellu.

echo 'export PATH="$HOME/.config/composer/vendor/bin:$PATH"'
echo 'export PATH="$HOME/.config/composer/vendor/bin:$PATH"' >> ~/.bashrcsource ~/.bashrc   
 
echo $PATH //zobrazenie novo nastavenej cesty
 

Príkaz export sa používa na pridanie nového riadku na začiatok príslušného súboru. 

 1. Vytvorenie nášho nového LARAVEL projektu
14.mkdir laravel //vytvorenie priečinka s názvom "laravel"
15.cd laravel //vstup do priečinka
laravel new myproject //vytvorenie nového projektu laravel s názvom "myproject"
 1. Po dokončení inštalácie vojdeme do priečinka nášho práve vytvoreného Laravel projektu
cd myproject/
 1. Spustíme náš Laravel projekt na lokálnom web serveri 
php artisan serve

a nakoniec priamo v cmd alebo skopírovaním do ľubovoľného internetového prehliadača si zobrazíme našu Laravel web stránku
(v mojom prípade to bolo: http://127.0.0.1:8000)Testované 9.11.2021 

Zdroj: 
Quick Code Tutorial

Install Laravel 8 on Linux Ubuntu 20.04LTS via Composer

file://www.youtube.com/embed/OSadDCC-SOo%3fwmode=opaque

clear – vymaže obrazovku od predošlého textu

sudo reboot – vykoná reštart systému 

sudo power off – vypne celý systém ubuntu (u mňa virtuálku)