MongoDB


Databáza Mongo a jej základné úpravy cez program MongoDB Compass

Stiahnuť si ho môžete tu: https://www.mongodb.com/try/download/compass

1.) Po spustení programu klikneme len na zelené tlačidlo Connect pre iba lokálne pripojenie

2.) Cez príkazový riadok na spodku programu _MONGOSH si môžeme vypísať dostupné databázy a ich veľkosť na disku

show dbs

3.) Vyberieme si databázu v ktorej ideme pracovať cez príkaz use. Ak takáto databáza neexistuje, potom bude najbližším príkazom insert vytvorená.

use MyDatabase

o správnom načítaní dostaneme odpoveď ‚switched to db use MyDatabase‘.

4.) Vytvoríme si náš prvý stĺpec tabuľky spolu s prvým záznamom (riadkom) do tabuľky.

db.MyCategory.insert({„MyColumn“:“EmptyCell“})

ak doteraz naša databáza vytvorená nebola tak po tomto príkaze už bude.

5.) Nasledovnými príkazmi si ešte doplníme tabuľku len pre príklad ako sa čo vytvára, napr. ďalší nový stĺpec s novým záznamom (riadkom)

db.MyCategory.insert({„MyColumn2″:“EmptyCell2“})

keďže nám vznikli niektoré polia prázdne doplníme si ich cez nasledovný príkaz:

db.MyCategory.update( {_id : ObjectId(„6193b0cc14a1635ea3c37e60“)} , {$set : {„MyColumn2“ : „Something“} } )

Mali by sme dostať odpoveď s matchedCount: 1, a modifiedCount: 1,

Aktualizácia záznamu tabuľky v MongoDB

6.) Úpravu záznamu (jedného konkrétneho riadka tabuľky) je možné aj cez unikátny údaj v niektorom z existujúcich stĺpcov. Najprv je nutné ale upraviť vlastnosť už existujúceho stĺpca na UNIQUE

db.MyCategory.createIndex({„MyColumn“:1},{unique: true})

Jednotlivé kľúče, indexi a pridelenia UNIQUE a podobne si potom možno skontrolovať v časti Indexes

7.) Obsah tabuľky si potom môžeme vypísať cez príkaz find()

db.MyCategory.find()

Zdroj a veľa užitočných príkazov na prácu s touto súborovou databázou možno nájsť tu: https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/


Test a práca s MongoDB cez Windows cmd (príkazový riadok)

 1. Spustíme si príkazový riadok a v prípade že sa nachádzame už v nejakom priečinku z neho vyjdeme pomocou
  cd..
  takto postupujeme až na priečinok C:\
 2. Prejdeme postupne do C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin\
  cd Program Files
  cd MongoDB
  cd Server
  dir
  …týmto príkazom si zobrazíme iba obsah priečinka (konkrétne výpis nainštalovaných verzií) a vojdeme do najvyššej z nich
  napr. cd 3.6
  cd bin
  mongod
 3. Zadáme ešte príkaz na spustenie samotného programu Mongo
  mongo
  …kde dostaneme aj hneď podrobný výpis aká verzia, lokálna IP adresa atď. atď.
 4. Zobrazíme si všetky dostupné databázy
  show dbs
 5. Z výpisu si vyberieme našu databázu (MojaMongoDB) a aktivujeme ju
  use MojaMongoDB
 6. Znova si zobrazíme všetky collections (tabuľky) ktoré naša databáza obsahuje
  show collecions
 7. A vypíšeme si všetky zápisy (riadky) konkrétnej jednej vybranej collection (tabuľky)
  db.MojaMongoDBCollection.find()
 8. Pri hľadaní jedného konkrétneho záznamu použijeme príkaz:
  db.MojaMongoDBCollection.find( { MojStlpecTabulky : „TotoObsahuje“ } )

 9. Ukončiť prácu v Mongo príkazovom riadku je možné jednoduchou klávesovou skratkou CTRL + C

TIP: Obrazovku príkazového riadku možno vymazať jednoduchým príkazom „cls„.

Zdroj: https://youtu.be/_30R8y0m_PI


Test a práca s MongoDB cez C# (Wpf vo Visual Studio 2022)

 1. Vytvoríme si najprv nový testovací WPF projekt vo Visual Studiu
 2. Cez PM konzolu ( ALT + T + N + O ) alebo cez ponuku hore Tools / NuGet Package Manager / Package Manager Console a následne zadaním príkazu:
  Install-Package MongoDB.Driver -Version 2.10.3