×


Home Knihovna Návody Download Flea-Market O MNEZoznam článkov:

Zrýchľujeme štart systému Microsoft Windows

19.06.2020

Každý používateľ preferuje svieži a rýchly nábeh operačného systému Microsoft Windows. Je viacero spôsobov, ako tento stav dosiahnuť.

• Jedným z nich je pre-taktovanie procesora alebo pamäti v BIOS-e na zvýšenie celkového výkonu systému. Ďalšia úprava v BIOS-e je vypnutie malej disketovej mechaniky FDD 3,5. Netreba zabúdať ani na nastavenie štartu systému z pevného disku. Získa sa tak cas venovany detekcii inych jednotiek a prítomnosť operačného systému. Počítače majú totiž často nastavené bootovanie najprv z disketovej mechaniky FDD, potom z DVD mechaniky, pripadne ešte z USB a az nakoniec z HDD. Je však oveľa výhodnejšie, ak sa bootovanie ihneď spustí z pevného disku. Tí skutočne nedočkaví môžu v BIOS-e nastaviť aj rýchle bootovanie (Quick Boot) či vypnúť kontrolu pamäti.

WindowsPonukaStart

Ukážka umiestnenia položky Pri spustení v menu Všetky programy

• Medzi ďalšie činnosti zabezpečujúce zrýchlenie štartu OS patri odstránenie zbytočných aplikacií z položky Startup(Pri spustení). Odstránenie sa vykoná nalistovaním príslušnej aplikácie cez menu Štart → Všetky programy → Pri spustení, vyvolaním kontextového menu cez pravé tlačidlo myši a zvolením položky Odstrániť. No skôr ako sa rozhodneme niečo odstrániť, treba sa uistiť, či aplikácia nemá vplyv na chod inštalovaného hardvéru alebo softvéru. Zrýchlenie štartu operačného systému sa dá realizovať aj zakázaním spustenia nepotrebných aplikácii prostredníctvom nástroja System Configuration (Konfigurácia systému), ktorý je sučasťou operačného systému Microsoft Windows. Nástroj sa aktivuje cez menu Štart→ Spustiť a zadaním príkazu msconfig.

Msconfig

Nástroj konfigurácie systému vo Windows 7

Ak položka Spustiť nie je v ponuke Štart zobrazená, jej zobrazenie sa nastaví cez menu Štart vyvolaním kontextovej ponuky pravým tlačidlom myši, zvolením položky Vlastnosti a karty Ponuka štart. Následne sa zvolí tlačidlo Prispôsobiť a v spodnej časti výberu sa označí položka Príkaz Spustiť. V zobrazenej ponuke možno nastaviť aj množstvo ďalších funkcií, ktorými sa tu však nebudeme zaoberať. Potvrdením tlačidla OK sa položka Spustiť umiestni do pravej spodnej časti menu štart. Aplikácie uvedené v nástroji na konfiguráciu systému výrazne prispievajú k predĺženiu štartu operačného systému do stavu, keď operačný systém dovolí reagovať na aktivity používateľa. Zoznam programov, ktoré sa spúšťajú pri štarte operačného systému, je uvedený na karte Startup (Pri spustení). Medzi programy, ktoré možno bez problémov odstrániť, patria Winamp, Quicktime, RealPlayer, monitor tlačiarne alebo iného hardvéru, ako aj ovládače a aplikácie vypnutých zariadení. Zakázanie spustenia aplikácie sa realizuje zrušením označenia aplikácie.

TIP: „Ako odhaliť vírus aj bez antivírusový programu“ – programy ktoré sa pri štarte spúšťajú [Startup(Pri spustení) v okne msconfig] možno overiť aj na tejto web stránke file.net a zistiť si tak aj ich bezpečnosť.

SystemConfiguration

Zrušením označenia aplikácie sa zakáže jej spustenie pri štarte

Zistiť vyznám jednotlivých súborov možno najrýchlejšie zadaním ich názvu do internetového vyhladávača. Na internete je množstvo webov, ktoré charakterizujú súbory, ich výrobcu a uvádzajú odporúčania, či ich možno zo Startupu odstrániť. Vyskúšajte napr. stranku www.processlibrary.com .

TIP: „Ako odhalit skryté programy, spúšťané pri štarte Windowsu“ - Kliknite na ponuku Štart a následne napíšte alebo nájdite službu „Spustiť“ (Run). Následne zadajte príkaz shell:common startup. V tomto priečinku nájdete odkazy k programom, ktoré sa spúšťajú automaticky pri štarte systému Windows. Nájsť tu možno aj skryté programy ktoré v klasickom priečinku (shell:startup/nazývané aj „Pri spustení“) nieje možné vidieť.

ShellStartup

Spustenie alebo otvorenie priečinka ktorý obsahuje skryté programy spúšťané po štarte systému.

Operačné systémy Windows na karte Startup okrem umiestnenia aplikácie zobrazujú aj výrobcu softvéru, čo ešte viac urýchľuje zistenie, o aký druh aplikácie ide. V prípade, že používateľ nenájde na internete žiadne informácie o súbore, môze sa ešte pozrieť do adresára, v ktorom je aplikácia nainštalovaná, a skúsiť nájsť informácie v dokumentácii (súbory *.doc, *.txt, *.pdf), ak ju daná aplikácia obsahuje. Podobne sa dá postupovať aj na karte Services a odstrániť nepotrebné služby. Vďaka kartám Startupa Services možno takisto odhaliť škodlivý kód, ktorý môže spôsobovať problémy počas behu operačného systému.

• Ďalšie sekundy sa dajú získať nastavením položky Timeout na karte BOOT.INI, resp. BOOT vo Windows Vista/7. Toto nastavenie slúži najmä pre používateľov, ktorí máju nainštalovaných viacero operačných systémov súčasne.

• Pre skúsenejších používateľov operačných systémov Windows Vista/7 ponúkajú utilitu s názvom Boot Configuration Data Store Editor. Tá sa spúšťa cez menu Štart → Spustiť zadaním príkazu cmd a následne bcdedit.exe. Ide o nástroj príkazového riadka, prostredníctvom ktorého možno napríklad exportovať a importovať nastavenia štartovania operačného systému.

• Ďalší tip na zrýchlenie celého systému je vypnutie nepotrebného, nevyužívaného alebo duplicitného hardvéru z Device Manager (Spravcu zariadeni). Správca zariadení sa spustí nastavením sa na ikonu Počítač → vyvolaním kontextového menu prostredníctvom pravého tlačidla myši → Vlastnosti → karta Hardvér (len vo Windows XP) → Správca zariadení (vo Windows Vista/7 v ľavej časti panela). Vypnutie zariadenia sa vykoná vyhľadaním zariadenia, jeho označením, vyvolaním kontextovej ponuky prostredníctvom pravého tlačidla myši a zvolením položky Disable (Zakázať).

SpravcaZariadeni

Správca zariadení v operačnom systéme Windows 7 – zariadenia so znakom ↓ sú vypnuté

Medzi duplicitne zariadenia môžu patriť integrované zvukové a grafické karty, ktoré sa nevyužívajú, pretože používateľ ich nahradil výkonnejšími zariadeniami. Podobne tu môžu patriť sieťové karty, ak sa prioritne používa Wi-Fi. Medzi nepotrebne zariadenia môžu patriť modemy, FireWire, PCMCIA a im podobné rozhrania. Príkladom je vypnutie radiča pružného disku a jeho jednotky, vďaka čomu sa nebude mala disketová jednotka A (3,5″Floppy) zobrazovať v operačnom systéme.

Okrem uvedených postupov sa na zrýchlenie operačného systému odporúča pravidelne:

  • defragmentovať pevný disk, (Odporúčam túto info. najprv overiť pri Win10 a SSD diskoch.)
  • odstraňovať nepotrebné aplikácie a súbory z pevného disku,
  • neumiestňovať súbory na pracovnú plochu, resp. na pracovnej ploche používať iba odkazy,
  • nastaviť skenovanie systému bezpečnostným riešením v inom čase, ako je štart operačného systému,
  • alebo pravidelná údržba prostredníctvom špecializovaných nástrojov na správu počítača, medzi ktoré patrí napríklad Ashampoo WinOptimizer, TuneUp a podobne. Tieto nástroje sa postarajú okrem vyčistenia počítača od zbytočných súborov aj o optimalizáciu databázy Registry.

Zdroj:

↖ VRÁTIŤ SA SPÄŤ HORE
Akékoľvek použitie obsahu, vrátane prevzatia článkov, obrázkov (okrem referencií) alebo ich častí, je povolené. Šírte informácie z tejto stránky, ako len chcete.