×


Home Knihovna Návody Download Flea-Market O MNEZoznam článkov:

Výpočet priemeru vodiča od prúdového (A) zaťaženia:

20.6.2020

Tabuľka platí len pre Skupina 1(A): Jeden alebo viac jednožilových káblov uložených v trubkách.

PriemerVodicaScaled
Prúdové zaťaženie do: Prierez jadra vodiča: Prepočet na priemer:
1,5 A 0,14 mm² 0,422 mm
3 A 0,25 mm² 0,564 mm
4,5 A 0,34 mm² 0,657 mm
7 A 0,5 mm² 0,797 mm
9 A 0,75 mm² 0,977 mm
11 A 1 mm² 1,13 mm
15 A 1,5 mm² 1,38 mm
20 A 2,5 mm² 1,78 mm
25 A 4 mm² 2,26 mm
30 A 6 mm² 2,76 mm
45 A 10 mm² 3,57 mm
61 A 16 mm² 4,51 mm
83 A 25 mm² 5,64 mm
103 A 35 mm² 6,67 mm
132 A 50 mm² 7,98 mm
165 A 70 mm² 9,44 mm
197 A 90 mm² 11 mm
↑ Odmeráš pos. meradlom ↑

Ďalšie neuvádzané skupiny:
Skupina 2(B): Viacžilové, tienené, flexibilné, ploché káble.
Skupina 3(C): Jednožilové nechránené káble, uložené vedľa seba vo vzdialenosti rovnajúcej se minimálně ø(priemeru) káblu.
Skupina 4(D): Viacžilové káble v trubkách, ktoré sú v priamom kontakte s pôdov.
Skupina 5(E): Viacžilové káble na vzduchu, na perforovaných lavičkách, konzolách apod.
Skupina 6(F): Jednožilové vzájomňe sa dotýkajúce káble na vzduchu, na perforovaných lavičkách, konzolách apod.
Skupina 7(G): Jednožilové od seba na priemer káblov vzdialené káble na vzduchu, na perforovaných lavičkách, konzolách apod.

Zdroj: http://www.kabelyvodice.cz/technicka-podpora/tech_proud_zat.php

↖ VRÁTIŤ SA SPÄŤ HORE
Akékoľvek použitie obsahu, vrátane prevzatia článkov, obrázkov (okrem referencií) alebo ich častí, je povolené. Šírte informácie z tejto stránky, ako len chcete.