×


Home Knihovna Návody Download Flea-Market O MNEZoznam článkov:

Wifi modul NodeMCU na ESP8266 (v3)

23.09.2021

Popis, funkcie, rozbor a základné parametre tohto záhadného a ľahko dostupného programovacieho modulu.

MongoImage03

NodeMcu v3 (Zdroj obrázka: https://www.studiopieters.nl/nodemcu-v3-esp-12e-development-board/)

Špecifikácia:

 • Wireless 802.11 b / g / n štandard
 • Podpora STA / AP / STA + AP
 • Štandardne na 9600 baud
 • Vstavaný TCP/IP protokol na podporu viacerých pripojení klientov TCP (5 MAX)
 • Digitálne vstupy a výstupy D0 ~ D8, SD1 ~ SD3: používa sa ako GPIO, PWM, IIC atď., Schopnosť ovládača portu 15mA
 • AD0: 1 kanál ADC
 • Príkon: 4,5 V ~ 9V (10VMAX), napájanie z USB
 • Prúd: nepretržitý prenos: ≈70mA (200mA MAX), pohotovostný režim: <200uA
 • Prenosová rýchlosť: 110-460800bps
 • Podpora rozhrania dátovej komunikácie UART / GPIO
 • Vzdialená aktualizácia firmvéru (OTA)
 • Podpora Smart Link Smart Networking

(Zdroj: https://www.studiopieters.nl/nodemcu-v3-esp-12e-development-board/

NodeMCU je lacný open source firmvér (platforma), ktorý beží na ESP8266 Wi-Fi SoC alebo pre ktorý sú k dispozícii návrhy prototypov dosiek s otvoreným zdrojovým kódom. Termín „NodeMCU“ v konkrétnom slova zmysle odkazuje na firmvér a nie na súvisiace vývojové sady. (...viac o programovacom jazyku TU ).

Firmvér: je založený na projekte eLua a je postavený na súprave Espressif Non-OS SDK pre ESP8266. Využíva mnoho open source projektov, ako napríklad lua-cjson.
Dokumentácia k tomuto modulu a všetky ďalšie informácie. https://nodemcu.readthedocs.io/en/latest/modules/gpio/

Spotreba: Dosky NodeMCU a ESP8266 čipy mávajú obecne spotrebu v klude menej ako 10 µA, pri vykonávaní cyklického programu s výpočtovou náročnosťou okolo 60–80 mA. Problémom sú ale nárazové špičky, kedy spotreba vyskočí pri odosielaní dát a pripájaní na wifi sieť aj cez 230 mA. V prípade použitia samostatného čipu ESP8266 je nutné využiť kondenzátor. V opačnom prípade sa bude čip neustále reštartovať.

Dlhodobá prevádzka: Druhým najčastejším problémom je využitie procesora po dlhú dobu. Nakoľko sa procesorový čas delí medzi výpočtovú a wifi časť, je nutné, aby wifi časť nezamrzla. V prípade, že ostane bez procesora po určitú dobu, čip sa sám reštartuje. Tento čas je v pár ms. V prípade jednoduchšieho projektu na tento problém takmer nenarazíte.

Zdroj1: https://en.wikipedia.org/wiki/NodeMCU
Zdroj2: https://www.root.cz/clanky/nodemcu-a-jeho-verzie-doska-s-wi-fi-cipom-esp8266/

↖ VRÁTIŤ SA SPÄŤ HORE
Akékoľvek použitie obsahu, vrátane prevzatia článkov, obrázkov (okrem referencií) alebo ich častí, je povolené. Šírte informácie z tejto stránky, ako len chcete.