×


Home Knihovna Návody Download Flea-Market O MNEZoznam článkov:

MongoDB

16.11.2021

Databáza Mongo a jej základné úpravy cez program MongoDB Compass

Stiahnuť si ho môžete tu: https://www.mongodb.com/try/download/compass

 1. Po spustení programu klikneme len na zelené tlačidlo Connect pre iba lokálne pripojenie
  MongoConnectButton
 2. Cez príkazový riadok na spodku programu _MONGOSH si môžeme vypísať dostupné databázy a ich veľkosť na disku nasledovným príkazom:
  show dbs

 3. Vyberieme si databázu v ktorej ideme pracovať cez príkaz use. Ak takáto databáza neexistuje, potom bude najbližším príkazom insert vytvorená.
  use MyDatabase
  po správnom načítaní dostaneme odpoveď "Switched to db use MyDatabase".

 4. Vytvoríme si náš prvý stĺpec tabuľky spolu s prvým záznamom (riadkom) do tabuľky.
  db.MyCategory.insert({„MyColumn“:“EmptyCell“})
  ak doteraz naša databáza vytvorená nebola tak po tomto príkaze už bude.
  MongoImage01

 5. Nasledovnými príkazmi si ešte doplníme tabuľku len pre príklad ako sa čo vytvára, napr. ďalší nový stĺpec s novým záznamom (riadkom)
  db.MyCategory.insert({„MyColumn2″:“EmptyCell2“})
  MongoImage02
  keďže nám vznikli niektoré polia prázdne doplníme si ich cez nasledovný príkaz:
  db.MyCategory.update( {_id : ObjectId(„6193b0cc14a1635ea3c37e60“)} , {$set : {„MyColumn2“ : „Something“} } )

  Mali by sme dostať odpoveď s "matchedCount: 1", a "modifiedCount: 1",
  MongoImage03

  Aktualizácia záznamu tabuľky v MongoDB

 6. Úpravu záznamu (jedného konkrétneho riadka tabuľky) je možné aj cez unikátny údaj v niektorom z existujúcich stĺpcov. Najprv je nutné ale upraviť vlastnosť už existujúceho stĺpca na UNIQUE
  db.MyCategory.createIndex({„MyColumn“:1},{unique: true})
  MongoImage04

  Jednotlivé kľúče, indexi a pridelenia UNIQUE možno skontrolovať v časti Indexes

 7. Obsah tabuľky si potom môžeme vypísať cez príkaz find()
  db.MyCategory.find()

Zdroj a veľa užitočných príkazov na prácu s touto súborovou databázou možno nájsť tu:
https://docs.mongodb.com/manual/reference/method/

↖ VRÁTIŤ SA SPÄŤ HORE

Test a práca s MongoDB cez Windows cmd (príkazový riadok)

 1. Spustíme si príkazový riadok a v prípade že sa nachádzame už v nejakom priečinku, vyjdeme z neho vyššie (hore) pomocou príkazu:
  cd..
  takto postupujeme až na priečinok C:\

 2. Prejdeme postupne do C:\Program Files\MongoDB\Server\3.6\bin\
  cd Program Files
  cd MongoDB
  cd Server
  dir
  ...týmto príkazom si zobrazíme iba obsah priečinka (konkrétne výpis nainštalovaných verzií) a vojdeme do najvyššej z nich
  napr.: "cd 3.6"
  cd bin
  mongod


 3. Zadáme ešte príkaz na spustenie samotného programu Mongo:
  mongo
  …kde dostaneme aj hneď podrobný výpis aká verzia, lokálna IP adresa atď. atď.

 4. Zobrazíme si všetky dostupné databázy show dbs

 5. Z výpisu si vyberieme našu databázu (MojaMongoDB) a aktivujeme ju:
  use MojaMongoDB

 6. Znova si zobrazíme všetky collections (tabuľky) ktoré naša databáza obsahuje:
  show collecions

 7. A vypíšeme si všetky zápisy (riadky) konkrétnej jednej vybranej collection (tabuľky):
  db.MojaMongoDBCollection.find()

 8. Pri hľadaní jedného konkrétneho záznamu použijeme príkaz:
  db.MojaMongoDBCollection.find( { MojStlpecTabulky : „TotoObsahuje“ } )

 9. Ukončiť prácu v Mongo príkazovom riadku je možné kedykoľvek jednoduchou klávesovou skratkou CTRL + C


TIP: Obrazovku príkazového riadku možno vymazať jednoduchým príkazom: "cls".

Zdroj: https://youtu.be/_30R8y0m_PI

Test a práca s MongoDB cez C# (Wpf vo Visual Studio 2022)

 1. Vytvoríme si najprv nový testovací WPF projekt vo Visual Studiu
 2. Cez PM konzolu ( ALT + T + N + O ) alebo cez ponuku hore Tools / NuGet Package Manager / Package Manager Console a následne zadaním príkazu:
  Install-Package MongoDB.Driver -Version 2.10.3
 3. ...
↖ VRÁTIŤ SA SPÄŤ HORE
Akékoľvek použitie obsahu, vrátane prevzatia článkov, obrázkov (okrem referencií) alebo ich častí, je povolené. Šírte informácie z tejto stránky, ako len chcete.